Downloads

HDD Regenerator

HDD Regenerator er et systemværktøj, der kan udbedre og fix fejl som er opstået på din harddisk. Hvad enten der er tale om “bad sectors”, magnetiske fejl eller generel slid på overfladen af harddisken, så kan HDD Regenerator fixe dem uden det medfører tab af data.Efter længere tids brug, så er det næsten uundgåeligt at der ikke opstår fejl på harddisken.

Mere om programmet hos producenten

Det kan vise sig som de såkaldte “bad sectors”, der er områder på harddisken som bliver beskadiget og ødelægger den data som er lagret i dem. Det kan også være mere alvorligt, hvis f. eks overfladen på harddisken bliver beskadiget eller udsat for en magnetisk fejl som medføre større tab af data.

Disse forskellige former for fejl og medfølgende datatab er svære at gardere sig imod og opstår selvsagt altid på de mest uheldige tidspunkter. Heldigvis er det muligt at reparere og fix fejl på harddisken med softwareprogrammet HDD Regenerator.

HDD Regenerator indeholder en avanceret teknologi som er i stand til at undersøge alle områder på harddisken for bad sectors, magnetiske fejl og fejl på selve harddiskens overflade. Identificerer HDD Regenerator selv de mindste fejl, så sørger programmet for at fixe dem med det samme. Hvor andre programmer sletter det data som er gemt i de beskadigede områder, sørger HDD Regenerator for at genskabe brugerens data på nye og “raske” områder på harddisken.

Der er ingen begrænsninger på hvilke filsystemer og harddiske HDD Regenerator kan undersøge og fixe. Både FAT OG NTTS filsystemer understøttes og hvad enten du bruger HDD Regenerator på en formaterede eller uformateret harddisk gør ingen forskel.

Mere om programmet hos producenten

Most read

Load more