Downloads

HJ-Split

Et storartet program til at opsplitte videofiler, så du nemmere kan uploade og download filerne. HJ-Split splitter og deler store filer op og samler dem igen. HJ-Split kan f.eks splitte en 10 GB stor fil op i 640 MB dele, så de kan være på en CD-ROM. Bagefter kan HJ-Split samle filerne igen på harddisk uden at det påvirker hverken lyd eller billedkvaliteten. HJ-Split anvendes især ved upload af filer til Internettet og den efterfølgende samling af filerne.

Most read

Load more