Downloads

AC3fix

AC3fix reparerer beskadige frames i AC3 audio filer eller formindske skaden.Når AC3fix støder på en beskadiget frame, så skærer den det enten ned til den korrekte størrelse, eller gentager den sidste korrekte frame.

Most read

Load more