Ordbog

Equalizer

Equalizer er det tekniske begreb for tonekontrol og henviser til den process, hvor bestemte frekvenser bliver fremhævet på bekostning af andre.

Most read

Load more