Nyheder

Udnyt RAM hukommelsen bedre i Windows

I dette lille tip vil vi vise hvordan du med et softwareprogram kan frigøre mere RAM hukommelse i Windows. Resultat, for de fleste brugere, vil være en hurtigere afvikling af processer og opgaver i Windows. Der er flere aspekter ved en computer som er afgørende for hastighed og ydeevne er udnyttet bedst muligt – her spiller RAM hukommelsen ind som en væsentlig del af ligningen. RAM hukommelsen benyttes til afvikling af stort set alle opgaver i Windows og er der ikke nok RAM til rådighed på et givent tidspunkt, så påvirker det hele systemets ydeevne.

En tilgang til at skabe mere ledigt RAM hukommelse i Windows er, at reducere mængden af inaktive processer i hukommelsen, der blot optager RAM som kunne blive anvendt til at andre, aktive, opgaver. Kan disse aktive processer lukkes ned hurtigere, så vil Windows tilsvarende hurtigere få adgang til de ledige RAM hukommelse og dedikere det til nye opgaver – resultatet er bedre ydeevne.

RAM hukommelse

Vi vil her præsentere CleanMem, der er et freeware program til håndtering af RAM hukommelsen i Windows:

CleanMem

CleanMem håndterer RAM hukommelsen på en ret genial måde – i stedet for at bruge den såkaldte “sidefil” til lagring af aktive RAM-processer, så sørger CleanMem løbende for at rense RAM hukommelsen for inaktive processer. Det betyder, at du får langt mere nytte ud af din RAM.

En sidegevinst er, at Windows vil skabe langt færre problemer og konflikter med hensyn til afvikling af programmer. Her er forklaringen:

Når Windows bruger sidefilen til opbevaring af RAM-relaterede opgaver, så flyttes processen samtidigt fra hukommelsen til harddisken. Det er langt fra optimalt, da harddisken er mere ustabil og det kan skabe konflikter f. eks med afvikling af programmer.

CleanMem “tvinger” Windows til at bruge den fysiske RAM hukommelsen i stedet for sidefilen og det giver bedre udnyttelse af RAM og et mere stabilt system.

Download CleanMem

Most read

Load more