Nyheder

IT og BI skaber sikker og kvalitetssikker inkasso hos Collectia

Der er mange gode grunde til at kigge på Collectia, hvis man gerne vil opnå succesfuld inkasso. Her har man nemlig formået at udnytte den digitale udvikling og har et system, som kommer alle parter til gode. Collectia har dermed revolutioneret en branche, som ellers har været udsat for kritik i mange år.

Det er ikke en hemmelighed for ret mange, at inkassobranchen ikke er den mest populære blandt andet. Det skyldes selvfølgelig, at debitorer skal betale deres gæld, men også metoderne heraf har der været kritik af. Derfor fokuserer mange inkassovirksomheder nu på at sikre en højere troværdighed og en bedre oplevelser for de implicerede parter.

Her kommer digitaliseringen ind i billedet, for ligesom i mange andre brancher, så er inkassoverdenen også blevet mere digital. Det har givet nogle muligheder, som først og fremmest skal sikre større gennemsigtighed og dermed en bedre opleve – både for debitorer og kreditorer. Det er samtidig en meget sikker måde at få orden i pengesagerne på.

Det primære formål er at sikre en nem og effektiv måde at få fat i de penge, man har krav på. Samtidig er det et formål, at det er nemt og uden gnidninger, når man skal tilbagebetale sin gæld som debitor. Det er netop noget, som det danske inkassofirma Collectia, har formået at gøre. Her man nemlig udnyttet digitaliseringen til at lave et system, som giver de mest optimale forhold for begge parter i sagerne.

Hver sag behandles forskelligt

Digitaliseringen betyder selvfølgelig, at langt flere ting skal automatiseres, og det er muligt ved hjælp af IT og Business Intelligence, som Collectia arbejder med. Det betyder dog ikke, at alle sager skal behandles ens, og der lægges stor vægt på, at man giver en individuel behandling, som tilpasses situationen. Der tages eksempelvis højde for debitors betalingsevne og fremtidsperspektiverne for dette.

Det primære mål er selvfølgelig, at pengene kommer tilbage til ejermanden, men det er også afgørende, at debitoren behandles fornuftigt og ordentligt undervejs i forløbet. Netop her står Collectia stærkt pga. deres intelligente system.

CollectIT, som system kaldes, kan trække big data på en effektiv og stærk måde. Det gælder de oplysninger, som kreditoren allerede har om debitoren, men også andre data, som er indsamlet gennem de sidste 20 år. Samtidig indsamles der offentligt tilgængelige data, som på den ene eller anden måde kan være nyttige. Det kan eksempelvis være oplysninger om tidligere gældssager eller sociodemografiske forhold.

Disse parametre betyder, at der hos Collectia er mulighed for at lave en individuel behandling af hver enkelt sag. Collectias inkassoproces (læs mere her) bliver dermed tilrettelagt efter de forskellige forhold, som er relevante. Det gælder ift. inddrivelsen og afbetalingen, men det kommer også til udtryk, når man kigger på den kommunikation, som foregår mellem de to parter.

Det kan nemlig være afgørende for, om sagen ender godt eller skidt. Det giver god mening, at man som debitor er mere tilbøjelig til at samarbejde, hvis man bliver behandlet ordentligt og kommunikationen er god og gennemsigtig. Man kan dermed tale om, at Collectia på mange måder har revolutioneret denne branche, hvor man førhen har brugt mere primitive metoder.

God mulighed for at følge med undervejs

Når man som kreditor har sat et inkassofirma på en opgave, vil man selvfølgelig gerne have mulighed for at følge sagen. Det er muligt hos Collectias kundeweb, hvor kreditoren kan finde oplysninger om processen, og hvor de kan se, hvordan sagen behandles løbende. Det giver en tryghed, at der er mulighed for at følge med. Der er også produceret en app, som giver mulighed for at tilføje ting via mobilen, som også skal behandles i sagen.

Det er også gjort muligt for debitorerne at følge sagen på en digital platform, og her er der også mulighed for at få rådgivning omkring afviklingen af gælden. Det kan derfor siges, at Collectia har taget en stor skalp mod den digitale udvikling, hvilket er sket via fleksibilitet og nytænkning.

Most read

Load more