Nyheder

Intelligent Business: Tre områder du kan blive skarpere

Det lyder rigtig fint, når man lige hører navnet, men hvad betyder business intelligence egentlig? Grundlæggende handler det om at gøre nogle ting smartere, så man kan optimere sin virksomhed, og der findes en lang række værktøjer, der indsamler og behandler data, så man får mest muligt ud af driften. Læs med her.

Hvis man gerne vil effektivisere sin virksomhed, er Business Intelligence på mange måder en god måde at komme videre på. Der findes en lang række smarte værktøjer, som kan gøre en stor forskel for både store, mellemstore og små virksomheder. Det gælder både, når man taler om økonomien, produktionen og kunderne. BI bruges via nogle intelligente IT-systemer, som har redskaber, der gør det nemmere for virksomheden.

Grundlæggende handler BI om at udvikle strategier ud fra indsamlede data. Man tager altså nogle beslutninger ud fra de ting, man har fundet ud af og undersøgt. Der er tre faser i denne proces, som er dataindsamlingen, hvor man finder frem til en masse viden, dataanalysen, hvor man går dybere ned i detaljerne, og datapræsentationen, hvor man har et færdigt resultat, som man kan arbejde ud fra.

Du kan læse mere om muligheder ved Business Intelligence på Inspari.dk, der blandt andet arbejde med BI igennem værktøjer som det anerkendte Microsoft SQL Server.

Den generelle økonomi – timer og løn

Det er selvfølgelig oplagt at nævne pengesagerne, når man taler om BI og om at optimere en virksomhed. Der findes mange muligheder for at bruge BI til at tjene flere penge og bruge færre. Kigger man fx på vareindkøbene, kan man via dataindsamlingssystemer undersøge, om man har spild, og på hvilke områder det sker. På den måde kan man optimere dette.

Man kan også bruge BI, når man registrerer løn og timer. Her kan man sætte system i tingene, så man hurtigt får et overblik over udbetalinger til medarbejdere. Man kan desuden undersøge, om der er korrekt sammenhæng mellem timeantal og det udførte arbejde. Det er et område, som kræver enormt mange ressourcer, og ved hjælp af de intelligente systemer kan man udføre arbejdet langt hurtigere.

Produktionen

Også i produktionen kan der være rigtig meget at hente ved at gøre brug af BI. Der er nemlig mulighed for at undersøge hvert eneste lag i produktionen, så man kan se, hvor effektiviteten er størst, eller hvor den halter. Det er et ekstremt effektivt værktøj, da produktionen hurtigt kan koste alt for mange penge, hvis effektiviteten ikke er høj nok.

Man kan også bruge BI-systemerne, når man skal finde ud af, hvor fejlene opstår i produktionen. Datasystemerne kan give et hurtigt billede af, hvor det er gået galt.

Kunderne

Enhver salgsvirksomhed ønsker at vide mest muligt om deres kunder. Der er dog rigtig mange, som ikke udnytter de mange muligheder for at kende dem. Der findes en række smarte muligheder, hvor man kan skaffe data om besøgende eller købende, som man derefter kan bruge til at optimere forretningen. Det gælder fx i butikker, hvor man kan lære bevægelsesmønstre og indkøbsvanerne. Man kan også undersøge, hvilke aldersgrupper som handler på bestemte tidspunkter, eller hvornår der bliver solgt mest af nogle bestemte produkter. Det er et redskab, som bør udnyttes.

Most read

Load more