Nyheder

Få mere ud af din IT-løsning

Det kan godt være du har den fede idé, har en god forståelse for markedet og produktet, men hvis du ikke har styr på det tekniske og dine styresystemer, går en masse ressourcer tabt undervejs i de forskellige processer. Følgende vil klargøre, hvordan du skal integrere IT-systemer i din virksomheder, og hvilke der mere specifikt kunne være relevante for dig.

 

Databehandlingens historie

I starten af dannelsen af store virksomheder med administrative problematikker og udfordringer, steg behovet for en mere organiseret rationel databehandling. Kravene om indsamling, registrering, lagring, sortering og beregning af data i de forskellige afdelinger og virksomhedsområder blev stadig større. I mange år var dette en omfattende og tidskrævende, manuel proces. Hertil blev manuelle styresystemer, såsom Henry Gannts opfundne produktionsstyrings Gant-kort, udarbejdet.

Med tiden blev de første mekaniske og efterhånden også elektroniske systemer som regne- og hulkortmaskinen udviklet. Presset på databehandlingen steg med fremkomsten af telefoner og andre teknologiske systemer i endnu højere grad. Jernbanerne og postvæsnet havde i særlig grad behov for omfattende databehandling i form af registreringer og regnskabsføring. Med de stigende krav steg indsatsens for at forbedre løsninger også, og da Franklin D. Roosevelt i 1936 indførte et socialt sikringssystem, verdens hidtil største bogholderiopgave, som led i en indsats mod depressionen, begyndte den amerikanske stat i tæt samarbejde med IBM at løse udfordringerne med databehandling.

Flere metoder blev sidenhen udviklet for derefter kort efter at blive skrottet. Efter en længere, volatil periode, blev fremkomsten af den programmerbare digitale computer i årene efter 2.Verdenskrig den alment accepterede løsning. Kort efter i 1950’erne opstod IT som en uafhængig industri med udvikling og produktion af computere såvel som programmer. Sidenhen er kompleksiteten af IT-systemer, som svar på problemet med databehandling, forøget med rekordfart. Allerede omkring 1970 udtalte Gorden E. Moore loven om at transistorer i et integreret kredsløb vil fordobles hver 18. måned, hvilket indtil nu har holdt meget godt stik. Fremtidigt, vil antallet formentlig være endnu flere, og valg af IT-systemer, har aldrig være mere essentielt for virksomhedens succes.

Integrer IT-systemer med udgangspunkt i din virksomhed

Valget af udbyder i forhold til dine IT-løsninger afhænger i høj grad af, hvilken type virksomheder du driver. Hvis du driver en produktionsvirksomhed – uanset om det er simple produkter eller mere komplekse, tekniske gadgets – skal du vælge et IT-system, med relevante funktioner dertil. Det kunne for eksempel være:

 • Lager og logistisk.
 • Sporing af varer.
 • Automatisering af produktion.
 • Webshop.

For at imødekomme og mindske de administrative opgaver for sådan en virksomhed, kan du vælge at integrere et styresystem til at varetage alle virksomhedens forretningsområder. Microsoft Dynamics NAV også kaldet navision, er netop sådan et system. Her får du en løsning til at varetage alle virksomhedens processer og forretningsområder, herunder blandt andet administration, indkøb, lager, produktion og salgsordre. Med navision har du blandt andet adgang til følgende:

 • Visuelt overblik over virksomhedens formåen.
 • Online adgang til browser
 • Adgang til rapporter med overskuelige diagrammer
 • Produktions- og projektstyring
 • En udvidet lagerstyring
 • Individuel rolletilpasning af dine medarbejdere
 • Samle- og styklister
 • Elektronisk købs- og salgsfakturering

Med navisions pakke bliver mange af dine opgaver automatiseret, og du får dermed tid til at fordele dine ressourcer andetsteds.

Virksomheder uden egen produktion

Selvom navision udmærker sig ved en stor smidighed, og derfor kan tilpasses de fleste virksomheder og brancher, skal du være opmærksom på, hvilken type virksomhed du driver. Hvis du har en distribueringsvirksomhed uden egen produktion, er det selvfølgelig ikke relevant at integrere funktioner vedrørende automatisering af produktions – og projektstyring. Hvis du for eksempel har en online butik med salg af helseprodukter i form af vitaminer og mineraler, bør du vægte funktioner såsom webshop og elektronisk købs-Og salgsfakturering højt.

Uanset branchen du befinder dig i, om du har en lille eller stor virksomhed, er valg af dine IT-styresystemer en af forudsætningerne for succes. Sørg derfor for at være grundig i din research ved valget af systemet samt vær opmærksom på, hvilken type virksomhed du opererer med for at tilpasse systemet til dette.

Most read

Load more