Ordbog

MPG

MPG hænger sammen med MPEG og er ofte en video fil af typen MPEG-1 eller MPEG-2. MPG er et container format til de to nævnte video standarder (MPEG-1 og MPEG-2).

Most read

Load more