Ordbog

DVD

DVD er en forkortelse for Digital Versatile Disc og er en betegnelse for et optisk disk format, der anvendes til at opbevare multimedia filer og mange typer af data. DVD formatet blev opfundet og udviklet i 1995 af de fire elektronik producenter:

Philips
Sony
Toshiba
Panasonic

En DVD er en fysisk, optisk disk med en cirkulær form og er primært udviklet som efterfølgeren til Compact Discs (CD). En DVD har samme fysiske dimensioner som en CD, men det er muligt at opbevare langt mere data på en DVD end på en CD.

Kapaciteten på DVD fordeler sig følgende:

DVD-5 kan klare 4,7 GB: enkeltsidet, enkelt lag

DVD-9 kan klare 8,5-8,7 GB: enkeltsidet, dobbelt lag

DVD-10 kan klare 9,4 GB: dobbeltsidet, enkelt lag på begge sider

DVD-14 kan klare 13,2 GB: dobbeltsidet, dobbelt lag på den ene side, enkeltlag på den anden

17,08 GB: dobbeltsidet, dobbelt lag på begge sider

En DVD kan opdeles i tre forskellige typer, der angiver hvilken type af indhold som er lagret på mediet (alle de angivne typer kan opbevares på alle DVD varianter):

DVD-Audio – angiver at den pågældende DVD indeholder musik og lydfiler

DVD-Data – angiver at den pågældende DVD indeholder data, f. eks backupkopier

DVD-Video – angiver at den pågældende DVD indeholder videoer og film

Most read

Load more