Ordbog

ASF

ASF er en forkortelse for “Advanced Streaming Format” og er udviklet af Microsoft som et video- og lydformat tiltænkt streaming opgaver. ASF specificerer ikke hvordan video og lyd skal kodes, men specificerer blot strukturen på video og lydstrømmene. Det betyder at ASF videofiler kodet med stortset hvilket som helst video- eller lydcodec. Ofte bliver ASF forvekslet med Microsofts implementering af MPEG-4 videoformatet, fordi mange ASF streams er kodet med denne teknologi.

Most read

Load more