Codecs

PgcEdit 8.5

PgcEdit er en DVD IFO editor, der hjælper med at lave modifikationer til navigations kommandoerne og parametrene i en allerede færdig DVD struktur. Primært er PgcEdit et supplement til IFOEdit.

PgcEdit skal ses som et supplement til IFOEdit, men er på de fleste områder mere begrænset end IFOEdit. Det kan kun ændre og forbedre bestemte parametre af PGC (Program Chains). Derimod kan PgcEdit ændre alle for kommandoer i alle deres parametrer.

Most read

Load more