Codecs

Nokia Multimedia Converter – Konvertér multimedia filer til 3GP eller AMR

”Hvordan konverterer jeg AVI (.avi) til 3GP (.3gp)?”. ”Hvordan konverterer jeg MPEG (.mpg) til 3GP (.3gp)?”. ”Hvordan konverterer jeg MP3 (.mp3) til AMR (.amr)?”.

Vi vil introducere Nokia Multimedia Converter, som er et gratis software program, til at hjælpe os med at lave 3GP eller AMR filer til mobiltelefoner. Nokia Multimedia Converter klarer fint konvertering af multimedia filer, og understøtter fint de populære container formater AVI (.avi) og MPEG (.mpg).

Software brugt i denne guide:

Nokia Multimedia Converter
DivX Codec – (Kræves for at konvertere AVI (.avi) filer)
Apple QuickTime – (Kræves for at konvertere MOV (.mov) filer)

Installationen af Nokia Multimedia Converter er lidt speciel, da man som brugere skal registrere sig Nokias forum – vi har lavet en lille installationsguide her.

Nokia Multimedia Converter – konvertering

1. Øverst på menu linjen vælges File -> Open. Herfra kan du browse og finde den video fil som skal konverteres.

2. Frame rate: Frame raten er angivet i frames per sekund. En højere værdi vil gøre afspilningen af videoen mere flydende, men samtidigt forrige kvaliteten af hver enkel frame.

3. Intra period: Er ikke nødvendig at vælge.

4. Bit rate: En højere værdi betyder bedre videokvalitet, men påvirker selvfølgelig også filens størrelse markant.

5. Audio: Her kan du vælge mellem AMR eller WB-AMR – det er de 2 lyd codec, der kan anvendes i programmet til at behandle lydsporet. WB-AMR vil give den bedste lydkvalitet, men vil samtidigt kræve mere plads.

6. Bit rate: En højere værdi betyder bedre lydkvalitet, men påvirker selvfølgelig også filens størrelse markant.

7. Max file size: Her kan du selv angive en maksimal størrelse på 3GP filen. Det kan være nødvendigt, hvis ens gateway f.eks ikke understøtter filen over 100 KB. Når du fastsætter en maksimal størrelse, så vil programmet automatisk tilpasse video og audio bit raterne.

8. Start time: Her kan du angive hvor langt inde i video filen konverteringen skal starte. Som udgangspunkt er ”0” filens start.

9. Klik på Convert for at starte konverteringen. Når konverteringen er fuldendt vil du under View -> filesize kunne se hvor meget 3GP filen endte med at fylde, hvis du ikke definerede en maksimal størrelse. Herefter er det bare at trykke på disketten Save og gemme 3GP filen på din computer. Så er du den lykkelige ejer af en 3GP video fil.

Samme konvertering kan foretages med lydfiler (MP3, MOV og WAV) bortset fra at der ikke er nogle indstillinger under Video, der skal defineres.

Software brugt i denne guide:

Nokia Multimedia Converter
DivX Codec – (Kræves for at konvertere AVI (.avi) filer)
Apple QuickTime – (Kræves for at konvertere MOV (.mov) filer)

Most read

Load more