Codecs

Hvad er et codec egentlig?

Formålet med denne artikel er, at kaste lidt lys over de spørgsmål og uklarheder, der er forbundet med brugen af codecs til afspilning af diverse film- og lydformater. På en måde så det er forståeligt for personer uden større kendskab til det tekniske.

Codec er en forkortelse af “COder/DECoder” eller “enCOder/DECoder or COmpressor/DECompressor”.

“Encode” betyder egentlig at oversætte noget til et kodesprog og “Decode” betyder at fortolke eller at oversætte et kodesprog til noget forståeligt.

“Compress” henviser til at data komprimeres eller pakkes ned så det fylder mindre, og “Decompress” betyder data dekomprimeres eller bliver pakket ud igen.

Her er det vigtigt at skelne mellem et codec og det, der hedder et “container format” eller beholder format.

– Codec er en algoritme, der anvendes til at kode og komprimere data. Der findes billede og lyd codecs. DivX, MPEG-1, Vorbis er codecs.

– “Container format” eller beholder formatet indeholder det data, der er blevet kodet og komprimeret af et codec. Det data som Containeren /beholderen indeholder kan så igen blive dekomprimeret og decoded af et codec. AVI, Ogg, MOV, ASF er container formater.

Nu kan vi sige lidt om hvad et codec bruges til: Nemlig til at kode og nedpakke video (billede) og audio (lyd) data og de-kode og udpakke video og audio data.

Et codec kan i princippet både være et stykke hardware, f. eks til TV-signaler, eller et software program – denne artikel omhandler kun software.

Hovedformålet med et codec er for designeren/producenten at reducere størrelsen af digitalt materiale og/eller video frames, der er indeholdt i f. eks en video eller en musik fil. Desuden er det vigtigt at ens codec bibeholder den oprindelige video- og audio kvalitet ved “encodingen”/”nedpakningen” af materialet.

Når du som bruger vil se en film på din computer og formatet er *.AVI, så kræver det at der er installeret et AVI codec. Filmen er oprindeligt blevet komprimeret med et codec og placeret i et AVI container format, og skal derfor bruge et AVI codec for at blive udpakket på din computer via et media afspiller som f. eks Windows Media Player.

Her er genveje til sektionen med relevante codec:

Most read

Load more